| PROSPAN | TYROSUR | ASONOR |

Ở SOHACO, mọi người đều cảm nhận chung về sứ mệnh của tập đoàn, toàn thể cán bộ nhân viên coi SOHACO là một ngôi nhà lớn, cùng đóng góp, cùng chia sẻ. Trong công việc SOHACO coi trọng và đề cao tính chuyên nghiệp, trung thực, biết nhìn nhận các thiếu sót của bản thân và tổ chức để càng hoàn thiện hơn, đặc biệt là khả năng sáng tạo, không bằng lòng với cái hiện tại với phương châm:

“Không có cái tốt nhất, chỉ có cái tốt hơn”, chính vì thế toàn thể cán bộ nhân viên công ty từ nhân viên lễ tân, văn phòng, trình dược viên, tới cán bộ quản lý không ngừng nỗ lực cải tiến quy trình làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp đảm bảo thực hiện công việc ngày mai tốt hơn ngày hôm nay, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua.

Tính dân chủ cũng là một nét văn hoá riêng ở SOHACO khi mà bất kỳ một quyết định nào liên quan đến đời sống và công việc của cán bộ nhân viên cũng đều được Ban Giám Đốc lấy ý kiến tập thể trước khi thông qua. Ban lãnh đạo SOHACO coi mỗi ý kiến đóng góp của nhân viên là một viên gạch quý trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty tập đoàn. Nét văn hoá riêng này thể hiện rất rõ và như là một quy định bất thành văn khiến mọi người, từng phòng từng bộ phận đều tự nguyện áp dụng trong cách giải quyết công việc, giải quyết vấn đề.

Cơ hội để phát triển nghề nghiệp, khẳng định bản thân và hoàn thiện mình cũng tạo nên một nét văn hoá riêng cho SOHACO. Tại đây, tất cả nhân viên ở bất kỳ vị trí nào cũng đều có cơ hội này. Mọi người được tự do phát huy hết khả năng của mình, không giới hạn bởi vị trí, tuổi tác, thâm niên. Nhiều năm qua, rất nhiều cán bộ quản lý của SOHACO được tuyển dụng từ bên trong, đồng thời cũng không ít nhân viên suất xắc đã được kết nạp vào hội đồng quản trị của tập đoàn hoặc trong hội đồng quản trị của các đơn vị thành viên.


ĐỐI TÁC CUNG CẤP SP
ĐỐI TÁC TÀI CHÍNH
Văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp
3.0/5 1374