Nhập khẩu ủy thác

Giới thiệu dịch vụ NKUT

Năm 2009, Sohaco bắt đầu triển khai dịch vụ nhập khẩu ủy thác thuốc (NKUT) sau khi xây dựng và thẩm định thành công kho…

Liên hệ hợp tác

Phòng Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco Địa chỉ: Tầng…

Nguyên tắc kinh doanh

“Luôn ý thức quan hệ cộng sinh trong kinh doanh đối với khách hàng. Sự thành đạt của khách hàng luôn được coi…

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NHẬP KHẨU ỦY THÁC SOHACO GROUP

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Chúng tôi tuyển chọn và đào tạo đội ngũ nhân viên một cách chuyên nghiệp. Các nhân viên nắm chắc…