SOHACO PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO 2018”

Truyền thống “Tương thân – tương ái”, giúp đỡ người nghèo là tình cảm, là đạo lý của mỗi người dân Việt Nam, là trách nhiệm của toàn xã hội. Với ý nghĩa sâu sắc ấy, đến hẹn lại lên nhân tháng cao điểm vì người nghèo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và thương mại SOHACO đã phát động phong trào ” Chung tay vì người nghèo 2018″
Phong trào này đang được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của CBCNV Công ty từ Bắc đến Nam. Đây cũng là một trong những hoạt động từ thiện, nhân đạo thường niên hàng năm của SOHACO, thể hiện tính nhân văn, tinh thần trách nhiệm của SOHACO với xã hội và cộng đồng.
Hy vọng SOHACO sẽ góp phần hỗ trợ cho các hộ nghèo ổn định thêm cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.
Dưới đây là một số hình ảnh phát động phong trào tại  một số đơn vị: