PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
TẬP ĐOÀN
DƯỢC PHẨM UY TÍN
Tìm hiểu thêm về tầm nhìn-sứ mệnh-giá trị
cốt lõi-triết lý kinh doanh sohaco
LỊCH SỬ PHÁT
TRIỂN ĐÁNG TỰ HÀO
TRỞ THÀNH CÔNG TY
TOP 10 Ngành Dược Phẩm Việt Nam
CHẤT LƯỢNG
KỈ LUẬT
HIỆU QUẢ
SÁNG TẠO
CÁC ĐƠN VỊ
THÀNH VIÊN
SOHACO với 8 công ty trực thuộc, ngày một phát triển và vững mạnh, tự hào vững bước tương lai Các đơn vị trực thuộc của SOHACO
BẰNG KHEN
VÀ GIẢI THƯỞNG