Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2019 KHU VỰC MIỀN NAM 1.      TRADE MARKETING…
TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2019 KHU VỰC MIỀN TRUNG
TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2019 KHU VỰC MIỀN BẮC
Phòng HCNS xin ra mắt Bản Tin Nhân Sự HR SOHACO, nhằm  tổng hợp cung cấp các thông tin mới nhất về Công ty, về…
                      “SOHACO: NGÔI NHÀ…
Ứng viên quan tâm và đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng vui lòng gửi hồ sơ qua e-mail tại địa chỉ: