| PROSPAN | TYROSUR | ASONOR |

“Luôn ý thức quan hệ cộng sinh trong kinh doanh đối với khách hàng. Sự thành đạt của khách hàng luôn được coi là yếu tố hàng đầu trong quan hệ kinh doanh của Công ty”

Trích “Nguyên tắc hoạt động kinh doanh của Sohaco”

Định hướng của Ban lãnh đạo Công ty cho dịch vụ NKUT là phát triển bền vững, hướng tới phát triển chiều sâu, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, hài hòa lợi ích của tất cả các bên, nâng cao chất lượng quản trị rủi ro. Để đạt được điều đó, công ty chú trọng ổn định nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức chuyên môn, cập nhật những thông tin chính sách, cải tiến quy trình tác nghiệp sao cho thõa mãn được nhu cầu của khách hàng.

Trong những năm tiếp theo, Sohaco phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ NKUT dược phẩm hàng đầu cả nước.


ĐỐI TÁC CUNG CẤP SP
ĐỐI TÁC TÀI CHÍNH
Nguyên tắc kinh doanh Nguyên tắc kinh doanh
2.0/5 469