| PROSPAN | TYROSUR | ASONOR |

Ngay từ khi mới thành lập, Ban lãnh đạo công ty đã có định hướng chiến lược và tầm nhìn đúng đắn, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty, đó là: tìm kiếm sản phẩm phân phối độc quyền, thiết lập hệ thống phân phối toàn quốc, phát triển sản xuất, xây dựng nguồn nhân lực, coi trọng chính sách chất lượng, kiên trì với 3 phương châm: phát triển bền vững, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện trách nhiệm xã hội.

Mục tiêu phát triển của SOHACO từ nay đến năm 2020 là:

1. Doanh thu tăng trưởng bình quân từ 25-30%/năm. Đến năm 2015 đạt 1500 tỷ VND, năm 2020 đạt 2500 tỷ VND.

2. Nộp ngân sách Nhà Nước tăng bình quân 20%/năm.

3. Thu nhập người lao động tăng bình quân 20%/năm.

4. Các ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo ISO.

5. Xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm với quy mô lớn và hiện đại tại khu CN cao Hoà Lạc

6. Đẩy mạnh hợp tác liên doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực đầu tư, sản xuất, phân phối nhượng quyền sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm mới.

7. Xây dựng SOHACO Group thành một thương hiệu mạnh.

8. Trở thành nhà phân phối dược phẩm số 1 Việt Nam


ĐỐI TÁC CUNG CẤP SP
ĐỐI TÁC TÀI CHÍNH
Chiến lược phát triển Chiến lược phát triển
1.5/5 2444