| PROSPAN | TYROSUR | ASONOR |

NHỮNG THÀNH TỰU CỦA SOHACO ĐÃ ĐƯỢC ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ, UBNDTP HÀ NỘI, CÁC NGÀNH CÁC CẤP GHI NHẬN VÀ TRAO TẶNG NHIỀU PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ.

DANH HIỆU TẬP THỂ


- Năm 2004

 + Bằng khen của Tổng cục thuế

 + Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam

- Năm 2005

 + Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ

 + Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây

 + Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Hà Tây

 + Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam

- Năm 2006

 + Cờ thi đua của Thủ Tướng Chính Phủ

 + Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Hà Tây

 + Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam

- Năm 2007

 + Cờ thi đua của Tổng liên Đoàn lao Động Việt Nam

 + Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây

 + Cúp vàng thương hiệu do UBTW mặt trận TQVN trao tặng

 + Bằng khen của Tổng liên Đoàn lao Động VN

 + Bằng khen của TW Hội chữ Thập đỏ Việt Nam

 + Bằng khen của BHXH Việt Nam

- Năm 2008

 + Huân chương lao động Hạng Ba

 + Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam

- Năm 2009

 + Cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội

 + Bằng khen của LĐLĐ Thành phố Hà Nội

- Năm 2010

 + Cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội

 + Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam

- Năm 2011

 + Cờ thi đua của UBND Thàn phố Hà Nội

 + Cờ thi đua của Công đoàn Y tế Việt Nam

 + Bằng khen của LĐLĐ Thành phố Hà Nội

- Năm 2012

 + Cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội

 + Cờ thi đua của Thủ Tướng Chính Phủ

 + Huân chương Lao Động hạng Nhì

- Năm 2013

 + Cờ thi đua của UBNDTP Hà Nội

 + Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc

 + Top 300 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam


ĐỐI TÁC CUNG CẤP SP
ĐỐI TÁC TÀI CHÍNH
Danh hiệu tập thể Danh hiệu tập thể
3.0/5 930