Sohaco – Shared house – Let’s contribute – Share

“HAPPY FRIDAY – THỨ 6 VUI VẺ” – NÉT VĂN HÓA ĐỘC ĐÁO CỦA SOHACO

“HAPPY FRIDAY – THỨ 6 VUI VẺ” – NÉT VĂN HÓA ĐỘC ĐÁO CỦA SOHACO

Mỗi người đều có một định nghĩa của riêng mình cho hai chữ “yêu thương”. Có người nói, yêu thương là luôn mở lòng và chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống. Có người lại bảo, đó là sự thấu hiểu và lòng cảm thông. Cũng có người khẳng định, …..

Xem thêm >>