RECRUITMENT

BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2018 KHU VỰC MIỀN NAM

TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2019 KHU VỰC MIỀN NAM

1. TRADE MARKETING ( SMN – Làm việc tại Quận 11/HCM)

MTCV:

– Xây dựng nội dung chiến lược, SKCL Trade MKT cho nhãn hàng phụ trách;

– Xây dựng & thực hiện KH Trade MKT chi tiết nhãn hàng phụ trách;

– Quản lý nhãn hiệu phụ trách mảng Trade MKT;

– Tham gia thiết lập khung chính sách bán hàng toàn hệ thống và hệ thống Quản lý QHKH (phần mềm, mô hình, con người ..);

– Tham gia xử lý khủng hoảng truyền thông trên hệ thống kênh phân phối;

– Thực hiện các chương trình CSKH cho nhãn phụ trách cho người tiêu dùng trên kênh phân phối;

– Giám sát chất lượng thông tin phản hồi về nhãn hàng phụ trách trên kênh trade MKT;

– Tham gia thiết kế hệ thống quy trình nghiệp vụ Phòng Marketing mảng phụ trách;

– Các nhiệm vụ khác được phân công.

YÊU CẦU:

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Marketing / QTKD;

– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm;

– Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C trở lên;

– Am hiểu kiến thức, kinh nghiệm Marketing chung và lĩnh vực dược, tâm lý người tiêu dùng;

– Khả năng sáng tạo, Khả năng lập kế hoạch, Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, Kỹ năng phân tích, Kỹ năng làm việc nhóm;

– Thái độ & tố chất: hợp tác, trung thực, sáng tạo, chủ động trong công việc.

2. KẾ TOÁN THANH TOÁN (SMN – Làm việc tại Quận 11/HCM)

MTCV:

– Kiểm duyệt các bộ chứng từ thanh toán hợp lệ trước khi chuyển sang KTT

– Quản lý công nợ nội bộ và công nợ phải trả nhà cung cấp

– Kiểm tra việc tính lương, thưởng PKD hàng tháng, quý

– Tham gia kiểm kê kho, quĩ định kỳ và đột xuất,.

– Quản lý danh mục TSCĐ, tham gia kiểm kê TSCĐ định kỳ.

– Cập nhật chính sách, luật kế toán mới kịp thời để thực hiện đúng qui định.

– Nhập liệu vào phần mềm kế toán theo sự phân công của cấp trên.

– Hỗ trợ các kế toán khác khi cần.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý / Giám đốc.

YÊU CẦU:

– Tốt nghiệp Cao đẳng Kế toán trở lên;

– Có 1 năm kinh nghiệm;

– Có kiến thức chuyên ngành kế toán, tự cập nhật chế độ chính sách mới.

– Khả năng sử dụng các phần mềm kế toán, văn phòng như Word, Excel,

– Khả năng nắm bắt, tổng hợp và xử lý thông tin nhanh,

– Khả năng làm việc độc lập

– Khả năng sáng tạo trong công việc

– Năng lực bổ trợ: kỹ năng giải quyết vấn đề , kỹ năng làm việc nhóm, thành thạo Word , Excel.

– Thái độ & tố chất: có thái độ hợp tác / phối hợp trong công viêc, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực và chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

3. NHÂN VIÊN NHÂN SỰ ( SMN – Làm việc tại Quận 11/HCM)

MTCV:

1. Tuyển dụng:

– Thực thi các hoạt động tạo nguồn (phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, đề xuất và quản lý các kênh tuyển dụng);

– Thực thi tuyển dụng nhân sự theo đúng quy trình.

2. Đào tạo:

– Tham gia cùng Trưởng phòng trong công tác lập kế hoạch và thực hiện xây mới, chỉnh sửa tài liệu, giáo trình đào tạo nội bộ của Công ty;

– Công tác truyền thông nội bộ: tham gia công tác truyền thông theo yêu cầu của Trưởng phòng;

– Tham gia đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo (nếu có).

3. Thủ tục, hồ sơ nhân sự:

– Quản trị dữ liệu, thông tin nhân sự (bản cứng, file mềm): tiếp nhận và thực thiện thủ tục nhận viên cho CBNV mới, cập nhật thông tin nhân sự, quá trình làm việc, theo dõi và thực hiện HDLD, báo tăng / giảm nhân sự hàng tháng;

– Theo dõi quá trình thử việc nhân sự mới: theo dõi và đôn đốc quá trình thử việc.

– Thực hiện thủ tục thanh lý HDLD cho CBNV nghỉ việc;

– Quản lý lưu trữ hồ sơ, sắp xếp hồ sơ, lập danh mục hồ sơ, tài liệu nhân sự theo quy định.

4. Chế độ chính sách:

– Trực tiếp tính lương hàng tháng, gửi chi tiết lương hàng tháng, giải đáp các thắc mắc (nếu có) cho CB NV.

– Thực thi công tác BHXH:

+ Xác định quỹ lương đóng BHXH hàng tháng, trích nộp cho cơ quan BHXH Q.11 chính xác và kịp thời\’

+ Tăng / giảm nhân sự hàng tháng : tăng mới, nghỉ việc, thai sản, nghỉ chế độ khác;

+ Thực hiện các thủ tục hưởng BHXH: thai sản, ốm đau,….;

+ Thực hiện thủ tục mở sổ mới, chốt sổ và trả sổ cho người lao động kịp thời.

5. Quan hệ lao động:

– Tư vấn, thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp (nếu có);

– Thực thi thủ tục khen thưởng, kỷ luật theo quy định Công ty.

6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc / Trưởng phòng.

YÊU CẦU:

– Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng Quản trị Nhân lực, QTKD, Luật.

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên Nhân sự.

– Năng lực chuyên môn: kỹ năng xây dựng thang bảng lương, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng phân tích tổng hợp số liệu.

– Năng lực bổ trợ: kỹ năng giao tiếp thuyết phục, kỹ năng giải quyết vấn đề , kỹ năng làm việc nhóm, thành thạo MS Word,MS Excel.

– Thái độ & tố chất: hợp tác, nhiệt tình, trung thực, sáng tạo và chủ động trong công việc.

4. NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH LỄ TÂN ( SMN – Làm việc tại Quận 11/HCM)

MTCV:

– Tiếp đón khách đến liên hệ và thông báo đến phòng ban liên quan;

– Chuẩn bị hậu cần đào tạo và thông báo đào tạo cho các đối tượng được đào tạo;

– Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, lễ tân, cấp phát Văn phòng phẩm tại Công ty;

+ Tiếp nhận và chuyển cuộc gọi từ khách hàng / ứng viên,…. đến các phòng / ban;

+ Lưu trữ hồ sơ theo đúng quy trình, quy định Công ty;

+ Thực hiện cấp phát theo quy định (VPP, công cụ dụng cụ) và đúng quy trình.

– Quản lý con dấu và đóng dấu theo quy định, cập nhật nhật ký đóng dấu hàng ngày theo quy định;

– Mua sắm trang thiết bị / máy móc / dụng cụ theo nhu cầu các phòng / ban; theo dõi và lên lịch bảo trì / bảo dưỡng máy móc thiết bị theo quy định.

– Tham gia tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị, công tác xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị;

– Tham gia quản lý nhà cung cấp mảng phụ trách;

– Các nhiệm vụ khác được phân công.

YÊU CẦU:

– Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Lưu trữ – Quản trị VP, Hành chính, QTKD, …..

– Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm;

– Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A;

– Vi tính văn phòng;

– Ngoại hình: Khá (dễ nhìn, thiện cảm,…, phù hợp với vị trí Hành chính – Lễ tân).

– Kỹ năng quản lý hồ sơ, kỷ năng tổng hợp & báo cáo.

– Kỹ năng giao tiếp, kỷ năng làm việc nhóm, kỷ năng sử dụng phần mềm văn phòng / chuyên dụng;

– Thái độ, tố chất: Hợp tác, cẩn thận, trung thực, sáng tạo, chủ động, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

5. TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC ( SMN – Làm việc tại Quận 11/HCM)

Địa bàn phụ trách: Quận 5 và Bình Chánh.

MTCV:

Thu thập dữ liệu tại tỉnh, địa bàn mình phụ trách

Thực hiện thu thập thông tin về sản phẩm cạnh tranh tại địa bàn phụ trách

Thực hiện chính sách khách hàng, chính sách bán hàng địa bàn phụ trách

Triển khai các chương trình truyền thông, PR vùng phụ trách

Tham gia thực hiện quản lý thương hiệu thống nhất trong phạm vi phụ trách

Bán hàng (giới thiệu sản phẩm, chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại, lấy đơn hàng theo kênh OTC) địa bàn mình phụ trách

Theo dõi thực hiện hợp đồng và Quản lý công nợ nhóm khách hàng phụ trách

Chăm sóc khách hàng tại địa bàn phụ trách

Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu của khách hàng địa bàn phụ trách

Đề xuất về sản phẩm mới

YÊU CẦU:

Trình độ: Trung cấp Dược, Kinh tế hoặc liên quan.

Hiểu biết về sản phẩm, thị trường

Kỹ năng bán hàng

QUYỀN LỢI:

– Lương: Thỏa thuận theo năng lực

– Có cơ hội học hỏi thăng tiến trong nghề.

– Được tăng lương theo định kỳ.

– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại.

– Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ.

– Được hưởng chế độ thời gian làm việc theo quy định của luật lao động.

– Được tham quan nghỉ mát trong và ngoài nước

– Đài thọ bữa ăn trưa .

LIÊN HỆ:

1. Công ty CPTD Dược phẩm và Thương mại Sohaco Miền Nam ( SMN)

[T]: 083 960 7895/6/7

[E]: kieult@sohacogroup.com.vn/ danntk@sohacogroup.com.vn

[A]: 6/1B2 – 6/1B3 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, TP.HCM.

 

RELATED POST

BẢN TIN TUYỂN DỤNG QUÝ III NĂM 2019 KHU VỰC MIỀN BẮC
BẢN TIN TUYỂN DỤNG QUÝ III NĂM 2019 KHU VỰC MIỀN BẮC

1. NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH LỄ TÂN (Văn phòng tập đoàn) MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Trực quầy lễ tân và tiếp đón khách đến làm việc tại công ty – Tiếp nhận các cuộc gọi đến, cung cấp các thông tin được hỏi hoặc chuyển đến các bộ phận liên quan. – Đón tiếp …..

View more >>
BẢN TIN TUYỂN DỤNG QUÝ III NĂM 2019 KHU VỰC MIỀN NAM
BẢN TIN TUYỂN DỤNG QUÝ III NĂM 2019 KHU VỰC MIỀN NAM

1. NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KINH DOANH (BAY) (SMN) MÔ TẢ CÔNG VIỆC : Phát triển thị trường, marketing, thương hiệu: – Nghiên cứu và phát triển mô hình kinh doanh, kênh phân phối của Công ty; – Khai thác và phát triển khách hàng mới, thị trường mới cho Công ty; – …..

View more >>