Tin tức hoạt động

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHIẾN LƯỢC 2021 – TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC 2022

𝑁𝑎̆𝑚 2021, “𝐶𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑢𝑎” 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 𝑆𝐴𝑅𝑆-𝐶𝑜𝑉-2 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑎̀𝑛 𝑠𝑜́𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑-19 𝑏𝑢̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 4/2021 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑖̣𝑎 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑔 63 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 đ𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ – 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑛𝑒̂̀ đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝.

Sohaco Group không nằm ngoại lệ, tuy nhiên, với sự thừa chiến lược 2015 – 2020; Sohaco đã xây dựng CL 2021- 2025; tầm nhìn 2030 đã tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Để tiếp tục có những định hướng phát triển trong năm 2022, cũng như điểm lại các công tác chiến lược trọng tâm năm 2021 Công ty tổ chức 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊̣  𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒄 2021 𝒗𝒂̀ 𝑻𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒌𝒉𝒂𝒊 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒄 2022” 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 15/01/2022 𝒕𝒂̣𝒊 𝑽𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚. Năm 2021, các hạng mục chiến lược năm 2021 của SHC với sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn chiến lược Ngô Quý Nhâm luôn được bám sát, hoàn thiện đúng tiến độ và được đánh giá đạt chất lượng, có tầm quan trọng, ảnh hưởng lâu dài đến chất lương quản trị, chiến lược và đội ngũ và sự phát triển bền vững của SHC. Hội nghị đã diễn ra thành công với sự tham gia của  Ban Lãnh đạo Group, Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên và các CBQL miền Bắc.

Hy vọng năm 2022, Sohaco Group sẽ tiếp tục phát huy và hoàn thành mọi mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

BÀI LIÊN QUAN MỚI NHẤT

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VPG
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VPG

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM Trong ngày 04/7/2022 vừa qua Sohaco Group đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với sự tham gia của Ban Lãnh đạo Group và tất cả các cán bộ công nhân viên …..

Xem thêm >>
[ĐÀO TẠO] KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO
[ĐÀO TẠO] KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO

Tại Sohaco con người luôn được xem là yếu tố quan trọng nhất. Chính vì vậy, Sohaco luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Tập trung cho mục tiêu nâng cao chất lượng năng lực nguồn nhân sự trong năm 2022, bộ phận đào …..

Xem thêm >>