TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Trở thành công ty nằm trong Top 10 ngành dược Việt Nam, có mô hình quản trị tiên tiến và trách nhiệm xã hội.

SỨ MỆNH

Chúng tôi không ngừng phát triển và sáng tạo vì sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cộng đồng