Quy mô công ty

NHẬP KHẨU

TOP 4

các nhà nhập khẩu dược Việt Nam

9 hãng dược nước ngoài hợp tác

SẢN XUẤT

1 nhà máy Medisun tại Bình Dương

1 nhà máy Soha Vimex tại Hưng Yên

1 nhà máy Cephalosporin

PHÂN PHỐI

5 công ty phân phối kênh OTC, ETC và M&B

TOP 5 hệ thống phân phối dược phẩm tại Việt Nam

63/63 tỉnh thành

25.000 nhà thuốc

1000 bệnh viện

300 Sales

CÔNG TY THÀNH VIÊN

NHÂN SỰ

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Giá trị văn hóa doanh nghiệp tại Sohaco “Văn hóa đồng lòng, chú trọng chất lượng, kết quả”:

• Văn hóa doanh nghiệp là điểm mạnh, là truyền thống tốt đẹp của Sohaco. Ở Sohaco, mọi người đều hướng đến “ngôi nhà chung, cùng đóng góp, cùng chia sẻ”. Mọi người được làm việc trong môi trường thân thiện, bình đẳng, được tôn trọng, được phát huy tối đa tài năng, được đóng góp, được chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cả trong cuộc sống.
• Sohaco có công đoàn công nhân viên chức mạnh, nhiều năm đạt danh hiệu “Công đoàn xuất sắc” của ngành Y tế thủ đô và của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.
• Sohaco có phong trào thi đua, phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao được duy trì đều đặn.

Sohaco là đơn vị có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, luôn gắn liền sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội:

Sohaco là đơn vị có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, luôn gắn liền sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội:
• Tạo công việc ổn định và thu nhập khá cho 700 lao động, góp phần vào việc gìn giữ an sinh xã hội.
• Luôn chú ý giữ gìn và bảo vệ môi trường, các đơn vị và mọi nhân viên đều được giáo dục về trách nhiệm bảo vệ môi trường.
• Luôn thể hiện trách nhiệm trong việc nộp Ngân sách Nhà nước, coi nộp Ngân sách Nhà nước là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp.
• Luôn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, có trách nhiệm với cộng đồng.