Sohaco - Ngôi nhà chung - Cùng đóng góp - Cùng chia sẻ

ĐÀO TẠO ASM TOÀN QUỐC

trong thời gian từ ngày 15 -19/11/2023, Sohaco Group đã tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực cho ASM toàn quốc. Chương trình đào tạo có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, Ban giám đốc và ASM 3 miền Bắc, Trung, Nam.
Nội dung chương trình không chỉ bao gồm các modun đào tạo hướng đến nâng cao năng lực cho đội ngũ như: 𝐾𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎̣𝑖; 𝐾𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑜̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐴𝑆𝑀; 𝐻𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔; 𝐾𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂ 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ… ; mà còn có các buổi hội thảo thảo luận về các chủ đề và các hoạt động giao lưu khác.
Đặc biệt buổi hội thảo đề tài: “ 𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝑺𝒐𝒉𝒂𝒄𝒐 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 (𝒙𝒖 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈) 𝒗𝒆̂̀ 𝒌𝒆̂𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈” đã diễn ra cực kỳ sôi nổi, đồng thời nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các cán bộ tham dự về các tác động cũng như đề xuất các giải pháp chiến lược cho Sohaco.
𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎, 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑙𝑢̛𝑢, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑎́𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝐴𝑆𝑀 3 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑠𝑢̛̣ 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛, đ𝑒𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑦 ℎ𝑜̛𝑛, đ𝑜́𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑝 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑦́ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐.

BÀI LIÊN QUAN MỚI NHẤT

YÊU THƯƠNG BẢN THÂN LÀ CÁCH ĐỂ HẠNH PHÚC
YÊU THƯƠNG BẢN THÂN LÀ CÁCH ĐỂ HẠNH PHÚC

Luyện tập Yoga không chỉ là việc thư giãn, mà còn là cách thấu hiểu thế giới tâm hồn mình. Sống khoẻ – sống đẹp cùng Yoga không chỉ giúp cải thiện sức khỏe toàn diện mà còn hướng đến tăng khả năng tập trung, làm việc hiệu quả hơn và nâng cao thể chất. …..

Xem thêm >>
THEO CHÂN SOHACO MIỀN BẮC VÀ MEDISUN GHÉ THĂM XỬ SỞ KIM CHI
THEO CHÂN SOHACO MIỀN BẮC VÀ MEDISUN GHÉ THĂM XỬ SỞ KIM CHI

Vậy là hành trình khám phá đất nước nên thơ Hàn Quốc – được mệnh danh là “”xứ sở kim chi” của công ty dược phẩm Sohaco Miền Bắc và công ty dược phẩm MeDiSun đã kết thúc tốt đẹp. Phải nói thu Hàn Quốc quá đỗi nên thơ, sắc trời rực rỡ mùa lá …..

Xem thêm >>